CHINA LONGYUAN POWER GROUP 29/06/2021 EGM
1Elect Li Zhongjun - Chair (Executive)Oppose
2Elect Tang Chaoxiong - Non-Executive DirectorOppose