CHIBA BANK LTD 26/06/2020 AGM
1Appropriation of SurplusFor
2.1Elect Inamura YukihitoFor
2.2Elect Shonizaki TadayoshiFor
2.3Elect Takatsu NorioFor
2.4Elect Kiuchi TakahideFor
3.1Elect Iijima DaizouOppose
3.2Elect Fukushima KazuyoshiOppose