CHINA LONGYUAN POWER GROUP 28/02/2019 EGM
1Elect Jia Yanbing For