CHINA LONGYUAN POWER GROUP 28/02/2020 EGM
1Elect Zhang Xiaoliang as DirectorOppose
2Elect Hao Jingru as SupervisorFor