CHINA LONGYUAN POWER GROUP 15/11/2019 EGM
1Elect Sun JinbiaoFor