CASIO COMPUTER CO LTD 26/06/2020 AGM
1Appropriation of SurplusFor
2.1Elect Kashio KazuhiroFor
2.2Elect Yamagishi ToshiyukiFor
2.3Elect Takano ShinFor
2.4Elect Kashio TetsuoFor
2.5Elect Ozaki MotokiFor